Členovia a členstvo

Zoznam členov Cechu podlahárov Slovenska

Slovensko

Vyberte kraj podľa mapy, alebo zobraziť všetkých členov Cechu podlahárov Slovenska

Odbory

A1 Drevené veľkoplošné podlahy plávajúce
A2 Drevené podlahy masívne
A3 Drevené podlahy športové
B4 Prírodné linoleá a plastické podlahové krytiny
C5 Textilné podlahové krytiny
D6 Laminátové podlahy
E7 Liate podlahy

Čestní členovia

PARKETOVÉ ŠTÚDIO ŠTAMM - družstvo A1Drevené veľkoplošné podlahy plávajúce A2Drevené podlahy masívne A3Drevené podlahy športové D6Laminátové podlahy
Ing. Ivan Štamm
Cyrila a Metoda 15, 038 61 Vrútky
tel.: 043/ 422 33 65, 0903 513 056
fax: 043/ 422 33 65
e-mail: stammova@mstamm.sk
www.parketystamm.sk

K & M hygienacentrum A1Drevené veľkoplošné podlahy plávajúce A2Drevené podlahy masívne A3Drevené podlahy športové D6Laminátové podlahy
Jozef Mokrý
Zátišie 33, 831 03 Bratislava
tel.: 02/ 444 544 71, 0903 435 626
fax: 02/ 444 544 92
e-mail: hygienacentrum@hygienacentrum.sk
www.hygienacentrum.sk

Pavel Benkovič - epoxidy
Hlavná ul. 1, 900 66 Vysoká pri Morave
tel.: 02/ 65967131,080.055, 0907 742 513
fax: 02/ 65967131
e-mail: benkovic@epoxidy.sk
www.epoxidy.sk

BorWood A1Drevené veľkoplošné podlahy plávajúce A2Drevené podlahy masívne
Ing. Jozef Borz
Agátová 3/11, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/ 44 63 172, 0905 954 431
fax: 053/ 44 63 172
e-mail: borwood@stonline.sk
www.borwood.sk

SOU stavebné, Trnava
Ing. Ervín Kovalčík
Lomonosova 6, 918 54 Trnava
tel.: 033/ 55 21 130, 0905 744 047
fax: 033/ 55 21 334
e-mail: soustav@zupa-tt.sk

Stredná odborná škola technická, Košice
PhDr. Ján Pituch
Kukučínova 23, 040 01 Košice
tel.: 055/ 622 80 31, 0918384930
fax: 055/ 622 80 34
e-mail: sos.technicka.kosice@gmail.com
www.soskuke.edupage.org

Súkromná stredná odborná škola
Ing. Jaroslav Bažík
Exnárova 20, 826 01 Bratislava
tel.: : 02/3211 8051, 0905 510 869
e-mail: bazikj@sous-ruzinov.sk
www.sous-ruzinov.sk

SOU stavebné s VJM
Ing. Eva Homolyová
Ul. Gyulu Szabóa č. 1, 929 01 Dunajská Streda
tel.: 031/ 5524217
fax: 031/ 5526741
e-mail: souds@nextra.sk

Stredná odborná škola
PhDr. Anna Bartoňová
Ul. Slovenských partizánov 1129/49, 017 01 Považská Bystrica
tel.: 042/ 4322663, 0905767569
fax: 042/ 4322281
e-mail: sospb@sospb.edu.sk
www.sou.edupage.org

Stredná odborná škola drevárska
Ing. Vladimír Jančí
Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053/ 4424246, 0902 904 810
fax: 053/ 4425156
e-mail: sosd@sosdsnv.sk
www.sosdsnv.sk

Čakatelia

Weiser Valerian s.r.o.
Valerian Weiser
Topolianska 120, 071 01 Michalovce
tel.: 0908183522
e-mail: weiser.parkety.de@centrum.sk
www.weiser-podlahy.sk

Pozastavené členstvo

KINGS Parket s.r.o. - pozastavené členstvo na vlastnú žiadosť

Ukončené členstvo

Z.O.S. s.r.o. - ukončené členstvo na vlastnú žiadosť

PMP stav s.r.o. - ukončené členstvo na vlastnú žiadosť

D & B PROFIT s.r.o. - ukončené členstvo na vlastnú žiadosť