Cech podlahárov Slovenska

Smernice Cechu podlahárov Slovenska

Smernica SM 12 (14.2.2013)
Majster podlahár

Smernica SM 11 (28.2.2014)
Hodnotenie aktivity členov CPS

Smernica SM 10 (17.2.2012)
Prístupové údaje na WEB CPS

Smernica SM 09 (7.11.2012)
Súťaž o najlepšiu realizáciu roka 20xx / Podmienky súťaže, Vyhodnotenie

Smernica SM 08 (17.2.2012)
Poplatky pre jednotlivé formy členstva v CPS

Smernica SM 07 (15.2.2013)
Volebný poriadok CPS

Smernica SM 06 (26.1.2012)
BANNER na WEB-stránke CPS

Smernica SM 05 (26.1.2012)
PARTNER CPS - podmienky

Smernica SM 04 (9.2.2012)
Základné pravidlá na výstave Spišská Nová Ves a Poprad

Smernica SM 03 (9.2.2012)
Pravidlá vystavovania na stánku CPS (Coneco Bratislava, DomExpo Nitra)

Smernica SM 02 (5.3.2010)
Smernica pre vypracovávanie odborného posudku

Smernica SM 01 (13.12.2012)
Pravidlá na zapožičanie technických noriem členom CPS