Cech podlahárov Slovenska

Výpis z registra

Názov: Cech podlahárov Slovenska (oficiálna skratka CPS)
Sídlo: Murgašova 2, 949 01 NITRA

Cech podlahárov Slovenska bol ustanovený v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. Je právnickou osobou registrovanou ako odborné živnostenské spoločenstvo pre remeslo podlahár s nasledujúcimi činnosťami:

  • realizácia drevených a laminátových podláh
  • pokládka mäkkých a textilných podlahových krytín
  • liate podlahy.

Cech podlahárov Slovenska bol ustanovený dňa 16.5.2001

Cech podlahárov Slovenska pôsobí na celom území Slovenska a nepodlieha žiadnemu štátnemu ani inému orgánu.

IČO: 36123935
DIČ: 20 216 03 694