Cech podlahárov Slovenska

Zasadnutia, snemy

Plánované

Každý člen CPS má právo zúčastniť sa zasadania P-CPS.
Sekretariát si vyhradzuje právo na zmenu konania zasadnutia P-CPS, preto záujemcovi o účasť na zasadnutí odporúčame vo vlastnom záujme preveriť aktuálnosť publikovaných informácií, či neočakávané okolnosti nezapríčinili zmenu!

Zápisy

Tieto informácie majú k dispozícii len členovia Cechu podlahárov Slovenska.