Diskusia

Na pridané Diskusné príspevky odpovedá službukonajúci člen Predstavenstva CPS. Okrem toho môže na príspevok reagovať prípadnými doplňujúcimi informáciami každý registrovaný člen CPS (majú pri mene znak ®) alebo iný náhodný prispievateľ zo širokej verejnosti.
Neposkytujú sa návody na realizáciu - pracovné postupy, ktoré sú špecifické pre každý projekt.
Nevhodné príspevky Administrátor vymazáva!
Vnútrocechová diskusia (Diskusia členov) je prístupná členom CPS po prihlásení.

Kategória
(počet)
(posledný príspevok)
318
21. 07. 2018 - 16:17:05

Všeobecná diskusia, ktorá sa nedá zaradiť do jednotlivých kategórií.

285
14. 08. 2018 - 10:27:19

Príspevky týkajúce sa podkladových konštrukcií pod podlahovými krytinami

112
16. 03. 2018 - 14:35:43

Teplovodné podlahové vykurovanie, pri ktorom teploroznášajúce médium je voda: Podlahové krytiny vhodné na podlahové vykurovanie: Od dlažby cez rôzne pružné podlahové krytiny až po LA a drevené parkety...

23
21. 11. 2016 - 18:42:10

Elektrické podlahové vykurovanie je pomerne nový spôsob vykurovania. „V minulosti výrobcovia drevených a laminátových parkiet neodporúčali tento spôsob vykurovania - a drvivá väčšina to neodporúčajú ani dnes. Na trh však prichádzajú nové výrobky a systémy. Ich dodávatelia odporúčajú ich inštaláciu a deklarujú správne fungovanie aj pod tieto podlahoviny.
Všetko je však otázkou odskúšania v praxi. „Musí prejsť určité skúšobné obdobie, budú potrebné referencie, ako sa nainštalovaná podlahová krytina správa na systéme elektrického podlahového vykurovania,“. Problém vidíme najmä vo vplyve tepelného šoku (krátke intervaly zapínania a vypínania systému) na tieto menej tepelne vodivé podlahoviny, či absencii teploroznášajúcej vrstvy a podobne.

3
6. 11. 2012 - 22:24:15

Stavebné materiály a technológie pokročili tak, že vieme eliminovať negatívne vplyvy na drevenú podlahu v takýchto náročných bytových priestoroch. Pochopiteľne nepredpokladáme, že sa na drevenej podlahe budeme sprchovať, či dlhodobo nechávať kaluže vody.
Výberu dreviny, podkladu, zvolenej technológii ukladania i povrchovej úprave musíme
venovať primeranú pozornosť. Treba brať do úvahy, že drevo je prírodný, hygroskopický materiál, ktorý reaguje na zmenu klimatických podmienok zosychaním a napučiavaním, teda správa sa prirodzene. Nerozhoduje pritom vek dreviny. Pri výbere dreviny si treba uvedomiť, že niektoré drevo je vhodnejšie, iné menej, prípadne vôbec. Rozhodne nezvolíme podlahu bukovú alebo bambusovú, prípadne podlahu z mäkkých drevín (smrek, borovica, topoľ a pod..).
Vyberme si tvrdú drevinu s väčšou mernou hmotnosťou, napríklad náš dub, exotický Teak, Merbau i Bangkirai...