Diskusia

Na pridané Diskusné príspevky odpovedá službukonajúci člen Predstavenstva CPS. Okrem toho môže na príspevok reagovať prípadnými doplňujúcimi informáciami každý registrovaný člen CPS (majú pri mene znak ®) alebo iný náhodný prispievateľ zo širokej verejnosti.
Neposkytujú sa návody na realizáciu - pracovné postupy, ktoré sú špecifické pre každý projekt.
Nevhodné príspevky Administrátor vymazáva!
Vnútrocechová diskusia (Diskusia členov) je prístupná členom CPS po prihlásení.

<< Témy a kategórie diskusií

Elektrické podlahové vykurovanie

Elektrické podlahové vykurovanie je pomerne nový spôsob vykurovania. „V minulosti výrobcovia drevených a laminátových parkiet neodporúčali tento spôsob vykurovania - a drvivá väčšina to neodporúčajú ani dnes. Na trh však prichádzajú nové výrobky a systémy. Ich dodávatelia odporúčajú ich inštaláciu a deklarujú správne fungovanie aj pod tieto podlahoviny.
Všetko je však otázkou odskúšania v praxi. „Musí prejsť určité skúšobné obdobie, budú potrebné referencie, ako sa nainštalovaná podlahová krytina správa na systéme elektrického podlahového vykurovania,“. Problém vidíme najmä vo vplyve tepelného šoku (krátke intervaly zapínania a vypínania systému) na tieto menej tepelne vodivé podlahoviny, či absencii teploroznášajúcej vrstvy a podobne.

Príspevky v diskusii


+ Pridať príspevok do diskusie