Diskusia

Na pridané Diskusné príspevky odpovedá službukonajúci člen Predstavenstva CPS. Okrem toho môže na príspevok reagovať prípadnými doplňujúcimi informáciami každý registrovaný člen CPS (majú pri mene znak ®) alebo iný náhodný prispievateľ zo širokej verejnosti.
Neposkytujú sa návody na realizáciu - pracovné postupy, ktoré sú špecifické pre každý projekt.
Nevhodné príspevky Administrátor vymazáva!
Vnútrocechová diskusia (Diskusia členov) je prístupná členom CPS po prihlásení.

<< Témy a kategórie diskusií

Parkety v kúpeľni

Stavebné materiály a technológie pokročili tak, že vieme eliminovať negatívne vplyvy na drevenú podlahu v takýchto náročných bytových priestoroch. Pochopiteľne nepredpokladáme, že sa na drevenej podlahe budeme sprchovať, či dlhodobo nechávať kaluže vody.
Výberu dreviny, podkladu, zvolenej technológii ukladania i povrchovej úprave musíme
venovať primeranú pozornosť. Treba brať do úvahy, že drevo je prírodný, hygroskopický materiál, ktorý reaguje na zmenu klimatických podmienok zosychaním a napučiavaním, teda správa sa prirodzene. Nerozhoduje pritom vek dreviny. Pri výbere dreviny si treba uvedomiť, že niektoré drevo je vhodnejšie, iné menej, prípadne vôbec. Rozhodne nezvolíme podlahu bukovú alebo bambusovú, prípadne podlahu z mäkkých drevín (smrek, borovica, topoľ a pod..).
Vyberme si tvrdú drevinu s väčšou mernou hmotnosťou, napríklad náš dub, exotický Teak, Merbau i Bangkirai...

Príspevky v diskusii


+ Pridať príspevok do diskusie