Kontakt

Cech podlahárov Slovenska

Sídlo: Štefánikova 118, 949 01 NITRA

Tel.: +421 (0) 37 656 32 11

Mobil: +421 (0) 907 489 682

E-mail: cps@cechpodlaharov.sk

Peňažný ústav: ĽUDOVÁ BANKA
Číslo účtu/kód: 4250047707/3100

IČO: 36123935
DIČ: 20 216 03 694